РСХБ на ПМЭФ-2022: Устойчивое развитие сельского хозяйства может стать драйвером российской ESG-повестки

Dyrektor Centrum Rozwoju Technologii Finansowych Rosselkhozbanku podkreślił kluczowe punkty przyspieszonego rozwoju sektora rolnego podczas panelu dyskusyjnego «Zrównoważone rolnictwo priorytetem dla rządu i biznesu» na 25. Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu.

«В России уже сейчас существует достаточное количество перспективных и практически готовых к промышленному внедрению разработок. Научно-исследовательские институты в отрасли сельского хозяйства генерируют огромный технологический потенциал. Прорывное развитие АПК невозможно без применения современных технологий, а они, в свою очередь, не появятся в реальном секторе экономики без достаточного объёма инвестиций. Мы сможем значительно ускорить рост сельского хозяйства, если создадим внутри страны все необходимые условия для работы ученных. Россельхозбанк со своей стороны открывает и развивает площадки для того, чтобы профильный бизнес уже сейчас увидел пользу от внедрения технологий и активно знакомился с агротех-стартапами и талантливыми молодыми специалистами. И тогда в течение буквально 5-6 лет то, что нам кажется сегодня отдаленным будущим, станет для нас успешным настоящим», – отметилаЕлена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Zdaniem przedstawiciela RHCB, jedną z najważniejszych technologii dla rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego jest big data. Bez analityki big data nie da się zidentyfikować odmian roślin odpornych na czynniki zewnętrzne ani stworzyć nowych form nawozów, które najskuteczniej wydobywałyby z gleby użyteczne substancje i odżywiały uprawy.

Elena Baturova uważa, że rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw jest również ważny dla zrównoważonego rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego. Dzięki bankowej platformie cyfrowej Svoie Farmstvo gospodarstwa mogą bezpłatnie otrzymywać i wdrażać rozwiązania technologiczne. Dzięki temu mogą skoncentrować się na dostarczeniu konsumentowi końcowemu wysokiej jakości. Na platformie dostępna jest usługa AgroMedia, która umożliwia ciągłą wymianę doświadczeń, a specjaliści z branży omawiają innowacje w rolnictwie w transmisjach wideo na żywo.

Za trzeci najważniejszy czynnik ciągłego rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego przedstawiciel RCAH uważa edukację, a mianowicie kształtowanie zasobów ludzkich w rolnictwie — bank wraz z partnerskimi uczelniami rolniczymi tworzy jasną ścieżkę budowania kariery w rolnictwie od ukończenia studiów do pierwszej oferty od pracodawcy.

«Все понимают, насколько важно сельское хозяйство, потому что это основа продовольственной безопасности, но далеко не все понимают, насколько интересна работа в АПК. Мы показываем школьникам и студентам, что работа в агросекторе далеко не всегда связана с работой в полях, сейчас это все более высокотехнологичная сфера, которая требует все больше квалифицированных специалистов с разнообразным опытом», – пояснилаЕлена Батурова.

Przestrzeganie tych zasad zrównoważonego rozwoju agrobiznesu pozwoli rolnictwu stać się motywem rozwoju krajowej agendy ESG — podsumował przedstawiciel RCAHB.

Читайте также

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Back to top button